Op de hoogte

Jong & Zorgend interviewde 71 jonge mantelzorgers. Vrijwel alle jonge mantelzorgers vinden het belangrijk dat de school goed op de hoogte is van hun thuissituatie. De zorgcoördinator, mentor of docent kan op die manier ondersteuning bieden als dit echt nodig is.

Deze ondersteuning, vinden zij, moet voornamelijk gericht zijn op onderwijsgerelateerde zaken en hoeft niet te persoonlijk worden of bemoeizuchtig zijn. De school is vaak juist een plek om even afstand te nemen van de thuissituatie.

Wel lijkt het hen fijn als school, wanneer het echt nodig is, kan meedenken over passende vormen van ondersteuning buiten de schoolcontext. Momenteel heeft 43% van de jonge mantelzorgers nog niet de juiste gelegenheid gezien om zijn/haar thuissituatie met een professional op school te bespreken.

‘Het helpt om je verhaal te delen’

Als school is het belangrijk om een veilig klimaat te creëren. Zodat als er iets speelt thuis, jongeren het altijd iemand op school kunnen vertellen.

Zo gaf een jonge mantelzorger aan dat het soms moeilijk was om zich te concentreren op school. Het hielp dat de mentor op de hoogte was van de thuissituatie. Daardoor was er meer begrip en mocht een opdracht soms wat later ingeleverd worden. Ook drong de mentor aan om te praten met een vertrouwenspersoon op school.

Eerst wilde ik dat niet, want ik dacht dat zij mij toch niet echt kon helpen. Maar uiteindelijk besloot ik het toch een kans te geven. Hoewel zij natuurlijk niet direct iets kan oplossen, helpt het al heel erg om even je verhaal te delen.’

 

Tips

Probeer problemen van jonge mantelzorgers vroeg te signaleren.

Download hier de signalenkaart voor mantelzorgers van 4 tot 12
Download hier de signalenkaart voor mantelzorgers van 12 tot 24

 

Vraag af en toe aan de jonge mantelzorger hoe het gaat.

Creëer momenten waarop jongeren zich veilig voelen om hun zorgen over
de thuissituatie te kunnen delen.

Weet dat er ondersteuning mogelijk is.

Meer informatie?

Neem contact met ons op. Wij komen graag langs om met u van gedachten te wisselen.