Mantelzorg & Meer heeft vorig jaar 70 jonge mantelzorgers geïnterviewd en hun ondersteuningsbehoefte onderzocht. Op het slot symposium werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Podium

Jongeren kregen een podium om te vertellen over hun ervaringen als jonge mantelzorger. Samen met professionals bespraken zij hoe zij het beste ondersteund kunnen worden en waar zij wel of juist geen behoefte aan hebben.

Foto's

Foto's van dit symposium zijn hier te vinden!