Op lokaal niveau inzicht krijgen in de omvang en aard van de problematiek en ondersteuningsvraag van jonge mantelzorgers. Dat was het doel van het project Jong & Zorgend. Een samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn en Mantelzorg & Meer in opdracht van Provincie Noord-Holland.

In totaal zijn 71 jonge mantelzorgers geïnterviewd, 37 gesprekken met professionals gevoerd en 5 brainstormsessies met jonge mantelzorgers gehouden.
Kort samengevat
Problematiek

Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek van jonge mantelzorgers zich onderscheidt op vier terreinen: het functioneren binnen het gezin, op school, op sociaal gebied en de emotionele gezondheid.
De ondersteuningsvraag van jonge mantelzorgers

1. bevorderen van gezinsfunctioneren
2. begrip en herkenning van peers
3. verbeterde rol van de school
4. duidelijke informatie
De aanbevelingen voor het toekomstig aanbod

1. maak gezinsondersteuning toegankelijk voor jonge mantelzorgers en hun gezinnen
2. faciliteer laagdrempelig lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers
3. bekrachtig de rol van school als voorwacht voor jonge mantelzorgers
4. geef goede informatie en werk aan het beeld van jonge mantelzorgers
Rapport

Download de Jong & Zorgend eindrapportage met alle bevindingen van het project Jong & Zorgend.