Erkenning

Als zorgverlener is de kans groot dat u in aanraking komt met jonge mantelzorgers. Het is belangrijk dat er aandacht is voor deze groep. Wat kunt u doen?

Vraag hoe het met de jonge mantelzorger zelf gaat

Erken hun situatie en blijf in gesprek

Erken dat (jonge) kinderen behoefte hebben aan betrouwbare informatie. Licht hen op gepaste wijze in over de situatie of adviseer de ouders hoe zij dat kunnen doen (zie ook de pagina voor ouders)

Bied kinderen en ouders passende begeleiding tijdens bezoekmomenten in het ziekenhuis. Schakel eventueel de hulp in van een pedagogisch medewerker

Stimuleer om de dagelijkse routine zoveel mogelijk door te laten gaan

Verwijs, indien nodig, adequaat door

Wijs jongeren op de mogelijkheden van ondersteuning, zo is er een mantelzorgconsulent voor jongeren, er zijn mogelijkheden op gebied van huiswerkondersteuning, er zijn jongerenwerkers actief in de regio etc. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Mantelzorg & Meer