1 op de 4

Wist u dat wel 1 op de 4 jongeren jonge mantelzorger is?

Maar wat is dat eigenlijk, een jonge mantelzorger? Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of geestelijk beperkt familielid, thuis of in de directe omgeving. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander familielid, zoals opa of oma.

Opgroeien als jonge mantelzorger hoeft niet voor iedereen per se belastend te zijn. Jonge mantelzorgers zijn vaak sociaal, veerkrachtig en ze voelen zich trots dat ze zorg kunnen verlenen en betekenis kunnen geven. Toch kan het ook negatieve gevolgen hebben. De jongeren hebben vaker last van psychische en lichamelijke klachten en hebben vaker problemen op school, in hun sociale leven en in het gezinsfunctioneren.

Jonge mantelzorger signaleren

Het tijdig herkennen en ondersteunen van de jonge mantelzorger kan overbelasting en problemen op latere leeftijd voorkomen. Jonge mantelzorgers weten echter vaak zelfs niet eens dat ze jonge mantelzorgers zijn. Ze maken daardoor weinig of geen gebruik van ondersteuningsmogelijkheden.

Signalen

 • Op school: druk en agressief gedrag, ruzies met andere jongeren, concentratieproblemen, opvallende daling schoolprestaties, vaak afwezig
 • Op sociaal gebied: verstoring van sociale contacten of gebrek aan sociale contacten, bijvoorbeeld niet spontaan met
  vrienden op stap willen of kunnen, problemen in het opbouwen en behouden van relaties, extreem verantwoordelijkheidsgevoel en te volwassen gedrag
 • Op psychisch gebied: gespannenheid, depressieve klachten, risicovol gedrag zoals joyriding en zorgelijk gebruik van
  genotmiddelen, zoals alcohol, tabak en drugs, eet- en/of slaapproblemen, stil en teruggetrokken
 • Op emotioneel gebied: verdriet of boosheid, laag zelfbeeld, niet voor zichzelf kunnen kiezen, grenzen niet goed kunnen bewaken
 • Op lichamelijk gebied: buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, lusteloosheid en vermoeidheid

Wat kunt u doen?

Tips:

 • Blijf in gesprek. Vraag aan de jongere hoe het gaat
 • Onderzoek of de jongere ergens ondersteuning bij kan gebruiken
 • Stimuleer om de jongere om dingen te blijven doen die energie geven

Lees verder de tips op onze website voor ouders, scholen en professionals.